• Oświadczam, że dobrowolnie przesłałem wszystkie informacje w kwestionariuszu i że GOODMORNING Sp. z oo z siedzibą w Złotowie i GOODMORNING BV z siedzibą w Etten Leur, potrzebują tych informacji do ewentualnego świadczenia (tymczasowej) pracy; • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez GOODMORNING Sp. Z o.o z siedzibą w Złotowie i GOODMORNING BV w Etten-Leur, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym przekazywania tych informacji potencjalnym pracodawcom, teraz i w przyszłości; • Oświadczam, że wszystkie wymagane dane zostały wypełnione zgodnie z prawdą; • Udzielam zgody na udostępnienie moich danych w celu uzyskania (tymczasowego) zatrudnienia; • Upoważniam firmę GOODMORNING BV do przechowywania moich danych przez okres maksymalnie 1 roku; • Mam prawo do wstrzymania procesu rekrutacji i usunięcia moich danych osobowych. Można to wysłać e-mailem na adres infoPL@goodmorning.eu lub na pisemnie: Mickiewicza 5a 77-400 Złotów • Jeśli podczas procedury rekrutacji okaże się, że nie wykorzystamy Twojej rejestracji, Twoje dane zostaną usunięte z naszej bazy danych w ciągu 1 roku; • Udzielam pozwolenia firmie GOODMORNING BV na wysyłanie do mnie pocztą elektroniczną newsletterów i informacji o przyszłych wakatach; Baza danych zawierająca dane jest zarządzana przez GOODMORNING BV z siedzibą w Etten-Leur, Postbus 639, 4870 VB Nederland. E-mailadres: info@goodmorning.eu.
Akceptuję powyższe warunki i Oświadczenie o prywatnościz a GOODMORNING BV